Chính sách bảo mật

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
 

- Batdongsanbinhduong.top luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên trang Batdongsanbinhduong.top là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó,  yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại Batdongsanbinhduong.top
 - Các thông tin mà Batdongsanbinhduong.top có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên (Với Người đăng tin nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh), giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
 

Các thông tin được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
 
- Cung cấp dịch vụ trên Batdongsanbinhduong.top mà thành viên yêu cầu;
 
- Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên Batdongsanbinhduong.top hoặc/và các dịch vụ khác của Công ty;
 
- Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên;
 
- Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Batdongsanbinhduong.top;
 
- Theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
- Nếu không có sự đồng ý của thành viên, Batdongsanbinhduong.top sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành viên cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích quảng cáo.
 
3. Cam kết bảo mật thông tin thành viên
 

- Batdongsanbinhduong.top cam kết sẽ bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà thành viên cung cấp cho Batdongsanbinhduong.top trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Batdongsanbinhduong.top.
 
- Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin thành viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.  
 
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin thành viên bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu thành viên, Batdongsanbinhduong.top sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 
- Thành viên cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:
 
Truy cập, đặt mua, sử dụng dịch vụ Batdongsanbinhduong.top
 
Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
 
Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;
 
Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;

Đang xử lý ...