Đất Ở 20 Năm Không Có Tranh Chấp Sẽ Được Cấp Sổ Đỏ - Có Đúng Không?

Một trong những điều kiện để cấp sổ đỏ theo quy định của Nhà nước là đất sử dụng ổn định. Vậy có phải đất ở 20 năm không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ không? Bài viết của BdsTop dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ vướng mắc này đồng thời cũng sẽ hướng dẫn bạn cách xác định đất không có tranh chấp.

Đất Ở 20 Năm Không Có Tranh Chấp Được Cấp Sổ Đỏ?

Để đưa ra kết luận đất ở 20 năm không có tranh chấp có được cấp sổ đỏ hay không còn phải xem xét nhiều yếu tố.

Điều Kiện Cấp Sổ Đỏ Đối Với Đất Có Giấy Tờ Chứng Minh Quyền Sử Dụng Đất

Căn cứ Điều 100 Luật Đất đai 2013, điều kiện để cấp sổ đỏ đối với người đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định có một trong các loại giấy tờ sau thì sẽ được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất:

 • Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 15/10/1993 trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.
 • Các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Có giấy tờ giao nhà, tình nghĩa, nhà tình thương gắn với đất.
 • Giấy tờ chuyển nhượng, mua bán nhà ở gắn với đất trước ngày 15/10/1993 được cơ quan Nhà nước xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.
 • Giấy tờ thanh lý, hoá giá nhà ở gắn với đất.
 • Giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước theo quy định pháp luật.
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước ở chế độ cũ cấp.
 • Các loại giấy tờ khác liên quan đến quyền sử dụng đất được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định.
 • Trong trường hợp giấy tờ liên quan đến quyền sử đất ghi tên người khác thì để cấp sổ đỏ cần phải có đủ các điều kiện sau: Có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong đó phải có xác nhận và chữ ký của bên liên quan nhưng trước ngày 01/07/2014 chưa thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ và đất đó không có tranh chấp.

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo bản án thi hành án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, văn bản công nhận kết quả hòa giải, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp sổ đỏ và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều Kiện Cấp Sổ Đỏ Đối Với Đất Không Có Giấy Tờ Chứng Minh Quyền Sử Dụng Đất

Đối với đất đang sử dụng nhưng không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì vẫn được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, những trường hợp này cần phải đảm bảo một số điều kiện nhất định.

Điều Kiện Cấp Sổ Đỏ Đối Với Đất Không Có Giấy Tờ Chứng Minh Quyền Sử Dụng Đất

Căn cứ theo Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định về việc cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

Hộ cá nhân, gia đình đang sử dụng đất trước ngày từ 01/07/2014 mà không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thì vẫn được cấp sổ đỏ và không nộp tiền sử dụng đất nếu đảm bảo các điều kiện:

 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương.
 • UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp và người sử dụng đất ổn định.
 • Trực tiếp sản xuất nông – lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Hộ cá nhân, gia đình đang sử dụng đất mà không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thì vẫn được cấp sổ đỏ và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nếu đảm bảo các điều kiện:

 • Đất sử dụng ổn định từ trước ngày 01/07/2014.
 • Không vi phạm pháp luật về đất đai.

Nay được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Như vậy, đất ở 20 năm không có tranh chấp không đủ để xác định là điều kiện cấp sổ đỏ. Để được cấp sổ đỏ, đất ở 20 năm không có tranh chấp phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện cho từng trường hợp theo những quy định ở trên.

Cách Xác Định Đất Không Có Tranh Chấp

Để xác định đất không có tranh chấp, bạn cần làm hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết gửi UBND cấp xã nơi có thửa đất. Sau khi kiểm tra, UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp trực tiếp vào đơn hoặc cấp văn bản xác nhận cho người sử dụng đất.

 • Hồ sơ xác nhận đất không có tranh chấp bao gồm:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu đã được cấp).
 • Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
 • Đơn xin xác nhận đất, nhà ở không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch.
 • Giấy uỷ quyền đối với trường hợp được uỷ quyền.
 • Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người xin xác nhận sẽ nộp một bộ hồ sơ trực tiếp tại UBND xã phường nơi có thửa đất.
 • Cán bộ tại cơ quan sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ sẽ ghi phiếu hẹn.
  • Nếu hồ sơ có sai sót hoặc chưa đầy đủ thì cán bộ sẽ hướng dẫn người xác nhận hoàn thiện theo quy định.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra thực tế thửa đất (nếu cần) rồi trình lên người có thẩm quyền xác nhận đất không tranh chấp là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND cấp xã để ký xác nhận. Cuối cùng đóng dấu hoàn tất hồ sơ.
 • Người sử dụng đất sẽ đến nhận lại kết quả xác nhận đất không tranh chấp theo lịch hẹn. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền cần phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối xác nhận đất không tranh chấp.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

Đang xử lý ...